Nappelmuck
Dessa okända djur är brända i en japansk RAKU-ugn med gaslåga. Den ger helt skilda uttryck och ofta oväntade färger i glasyren. Först när de kommer ur lågorna och har tvättat av sig sotet, får de sina namn.